11. striedavé dýchanie IV. fáza

V ďalšej fáze teda zaradíme do techniky pránájámy zádrže po nádychu. Zádrže robíme zhľahka, nenásilne, neustále sledujeme svoje vnemy a pocity. Aj keď zadržiavame dych naše telo spotrebúva kyslík z nadýchnutého vzduchu, takže keď je zádrž pridlhá, máme tendenciu rýchlejšie vydýchnuť aby sme sa mohli „rýchlo nadýchnuť“. Takže na začiatku voľme iba krátke zádrže, napr. na jeden úder srdca, alebo jednu sekundu.

Začíname rovnako ako III. fázu. Dýchame zhlboka, pomalšie a uvoľnene. (Ďalej nebudeme opakovať, že ide o pravú a ľavú nosnú dierku, uvedieme len pravú, alebo ľavú) a:

1. Vydýchneme hlboko oboma ND,
2. zatvoríme pravú,
3. nadýchneme sa ľavou,
4. zatvoríme ľavú,
5. obe ND sú zatvorené, zadržíme dych,
6. otvoríme pravú,
7. vydýchneme pravou,
8. nadýchneme sa pravou,
9. zatvoríme pravú,
10. obe ND sú zatvorené, zadržíme dych,
11. otvoríme ľavú,
12. vydýchneme ľavou,
13. cyklus 3.-12. opakujeme 9x,
14. niekoľko voľných dychov oboma ND,
15. zopakujeme 1-14. opačnými ND.

Znova opakujme niekoľko dní, kým sa zádrže po nádychu stanú pre nás prirodzenými. Skúsme potom dobu nádychu, dobu zádrže, aj dobu výdychu zosúladiť do pomeru 2:1:2. Teda napr. 4 sekundy nádych, 2 sekundy zádrž a 4 sekundy výdych.

Tip: Skúste neskôr počas praxe pozorovať čo sa odohráva vo vašej mysli krátko po začiatku zádrže…

12. striedavé dýchanie V. fáza >

< 10. rytmické dýchanie (savitrí pránájáma)