12. striedavé dýchanie V. fáza

Teraz pridáme do praxe pránájámy aj zádrže po výdychu čo je v podstate konečná forma najrozšírenejšej verzie techniky nádíšódhany – anulomaviloma. V zádržiach po výdychu je ešte viac na mieste pravidlo o nenásilí. Naše telo má potrebu po ďalšom nádychu preto nemá zmysel vytvárať mu stres pridlhou zádržou odopieraním životodárneho vzduchu. Opať na začiatku voľme iba krátke zádrže, napr. na jeden úder srdca, alebo jednu sekundu.

Rovnaký začiatok, dýchame zhlboka, pomalšie a uvoľnene:

1. Vydýchneme hlboko oboma ND,
2. zatvoríme pravú,
3. nadýchneme sa ľavou a zatvoríme ju,
4. obe ND sú zatvorené, zadržíme dych,
5. otvoríme pravú a vydýchneme ňou,
6. zatvoríme pravú,
7. obe ND sú zatvorené, zadržíme dych,
8. otvoríme pravú a nadýchneme sa ňou,
9. zatvoríme pravú,
10. obe ND sú zatvorené, zadržíme dych,
11. otvoríme ľavú a vydýchneme ňou,
12. zatvoríme ľavú,
13. obe ND sú zatvorené, zadržíme dych,
14. otvoríme ľavú a cyklus 3.-14. opakujeme 18x,
15. niekoľko voľných dychov oboma ND,
16. zopakujeme 1-17. opačnými ND.

Opakujme fázu niekoľko dní, kým sa zádrže po výdychu stanú pre nás prirodzenými.

Pravdepodobne spontáne prejdeme ku pomeru 2:1:2:1, napr. 4 sekundy nádych, 2 sek. zádrž, 4 sek. výdych, 2 sek. Zádrž. Môžeme potom skúsiť niekoľko dní iný pomer a pozorovať jeho účinky, doporučené pomery sú 1:1:2:2, 1:2:1:2, alebo 2:2:1:1.

Tip: Skúste pozorovať čo sa odohráva vo vašej mysli pred koncom zádrže…

Každá schéma má iné účinky na náš organizmus a psychiku. Pri schémach s dlhšími časmi nádychu si môžeme všimnúť, že nás predĺžený nádych „núti“ prirodzene sa nadýchnuť do „plných“ pľúc, čím prirodzene zapájame aj málo používané dýchanie do horných lalokov pľúc. Plnším dýchaním zabezpečujeme lepšie prekysličenie krvi, zbavíme pľúca zvyškového opotrebovaného dychu, zlepšíme činnosť mozgu, … a obnovíme energetickú, pránickú rovnováhu v našom fyzickom tele aj energetickom obale – zjednodušene povedané v aure.

doporučení učitelia pránájámy a literatúra >

< 11. striedavé dýchanie IV. fáza