2. predlžovanie nádychu a výdychu

Toto jednoduché ale veľmi účinné cvičenie nás účí zjemneniu dychu a vedomej kontrole dýchacích svalov.

Podstatou cvičenia je postupné predlžovanie doby nádychu a výdychu v pomere 1:1.

Dýchame prirodzene bez zádrží dychu s tým že si v duchu, pomocou metronómu, alebo mobilnej aplikácie počítame dobu, počas ktorej nadychujeme a rovnako dlhú dobu počas ktorej vydychujeme.

V duchu si môžeme počítať sekundy bežnou metódou jedna dvadsať, dva a dvadsať, tri a dvadsať…

Doba nádychu a výdychu je rovnaká.

Začnime napríklad s dobou 4 sekundy. Nadychujeme počas 4 sekúnd a hneď potom vydychujeme 4 sekundy.

Robme toto cvičenia aspoň 3 minúty.

Pokiaľ máme kapacitu, zvýšme dobu na 6 sekúnd, zas cvičme 3 minúty. Takto môžeme dobu zvyšovať po 2 sekundách až dokiaľ neprídeme na svoju hranicu.

Neprekračujem ako začiatočník dobu 16 sekúnd.

3. prečistenie aury, bipoľa >

< 1. pozorovanie srdcovej činnosti pri dýchaní

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *