3. prečistenie aury, bipoľa

Spomalíme a zjemníme dych. Sústredíme pozornosť do srdca. S každým nádychom a výdychom sa zameriame na koncentrujúci sa „vnem“ v oblasti srdca.

Môže to byť „neurčitý“ pocit, ale možno vnímame teplo v oblasti srdca, prípadne svetlo…

Po chvíľke vnímania, začnime tento pocit, pokiaľ je príjemný, rozširovať okolo srdca do všetkých strán. Môžeme ním naplniť celé telo a potom ho rozšírime do nášho najbližšieho okolia, čím okolo seba vytvoríme „sféru“ priestor v tvare gule a my sami sme v jeho vnútri.

Ak je spočiatku náročné rozširovať tento „vnem“ okolo seba, môžeme si vizualizovať ako sa z nášho srdca rozpína malá guľa svetla, od veľkosti hrášku až cca jeden meter okolo tela prípadne viac.

Táto sféra je analogická „obalu“, aure, ktorý okolo nás tvoria naše jemnohmotné, lepšie povedané vyššie energetické telá.

Čo je zdrojom svetla ktorý môžeme časom vnímať v olasti nášho srdca?

Je to Átman, alebo Iskra Božia v nás. Naša skutočná, najvnútornejšia podstata.

V Čandogja Upanišáde III kap. sa píše:

Tento vesmír povstáva z Boha, existuje v Bohu a vráti sa k Bohu. Skutočne všetko je Boh.

Človek je tým čím sú jeho najvnútornejšie túžby. Naša najhlbšia túžba v tomto živote formuje život ktorý príde. Tak nechajme sa viesť našou najhlbšou túžbou realizovať svoje skutočné Ja.

Ja, ktoré môže byť realizované čírosťou v srdci, ktoré je životom, svetlom, pravdou, priestorom, ktoré dáva vzniknúť všetkým činom, všetkým túžbam, všetkým vôňam, všetkým chutiam, ktoré je za slovami, ktoré je trvalým šťastím – toto je Ja prebývajúce v mojom srdci.

Menšie než zrnko ryže, menšie než zrnko pšenice, menšie než horčičné semienko, menšie než zrnko prosa, omnoho menšie než zrnko prosa je Ja. Toto je Ja prebývajúce v mojom srdci, väčšie než Zem, väčšie než Nebo, väčšie než všetky Svety.

Toto Ja ktoré dáva vzniknúť všetkým činom, všetkým túžbam, všetkým vôňam, všetkým chutiam, ktoré prestupuje Vesmír, ktoré je za slovami, ktoré je trvalým šťastím, ktoré je vždy prítomné v mojom srdci je samotný Boh. K nemu dospejem keď moje ego zanikne.“

tak povedal Šandilja

4. dýchanie celým telom >

< 2. predlžovanie nádychu a výdychu