4. dýchanie celým telom

Toto cvičenie je skôr známe z čchi kungu. Cieľom cvičenia je vypestovať si vnímavosť na prúdenie energie, čchi, alebo prány cez celý povrch tela.

Z obrázku na obálke vidieť, že jogíni vnímali prúdy energie nielen ako niečo čo je v priestore fyzického tela, ale že si energie s okolím vymineňame cez prúdy energie, sily, – siločiary, ktoré presahujú naše telo do priestoru. Čiže podľa jógovej filozofie pránu nepríjmame len pri dýchaní nosom, ale celým povrchom tela. Naša pokožka dýcha.

Pri tomto cvičení dýchame prirodzene. Budeme postupovať po určitých častiach tela a keď dokážeme vnímať jednotlivé časti, môžeme skúsiť zapýjať ich do väčších celkov až nakoniec dýchame clým povrchom tela.

Začneme hlavou, zapojíme krk, prednú stranu hrude, potom zadnú, zapojíme ľavé (muži) a pravé rameno (ženy), prejdeme cez lakte, zápästia až ku dlaniam, prejdeme na druhé rameno, potom pokračujeme bruchom, driekom, zadkom, spodnou prednou časťou trupu, spodnou časťou trupu, ľavou (muži, ženy pravou) nohou, kolenom, členkom, chodidlom, a prejdeme na druhú nohu.

Neskôr skúšame zapojiť ruky spolu, nohy spolu, potom hornú časť telam spodnú časť tela spolu, až nakoniec celé telo.

5. striedavé dýchanie I. fáza >

< 3. prečistenie aury, bipoľa