5. striedavé dýchanie I. fáza

Dýchanie jednou nosnou dierkou je účinné cvičenie na aktiváciu mozgových hemisfér. Najskôr predýchame jednu ND, oddýchneme si a potom druhú ND:

1. Vydýchneme oboma ND,
2. zatvoríme pravú ND,
3. nadýchneme sa ľavou ND,
4. vydýchneme ľavou ND,
5. body 3.-4. opakujeme 9 krát
(dýchame bránicovým dychom),
6. uvoľníme pravú ND,
7. dáme niekoľko dychov oboma ND,
8. opakujeme 1.-7. s opačnými ND,
9. ukončíme niekoľkými dychmi oboma ND.

Ak nám je počet opakovaní 9 privysoký, začnime na počte 6.

Cvičenie opakujme niekoľko dní , podľa pocitu a možností zvyšujeme počet opakovaní o 2, alebo o 3. Keď cítime, že už to ide „samo od seba“ prejdime na ďalšiu fázu.

Dýchanie pravou nosnou dierkou ( v texte ďalej ND) aktivuje ľavú – racionálnu hemisféru, je zohrievajúce a aktivujúce. Dýchanie ľavou ND aktivuje pravú – intuitívnu hemisféru, je ochladzujúce a utlmujúce.

6. striedavé dýchanie II. fáza >

< 4. dýchanie celým telom