6. striedavé dýchanie II. fáza

Opakované nadychovanie jednou a vydychovanie druhou nosnou dierkou:

1. Vydýchneme oboma ND,
2. zatvoríme pravú ND,
3. nadýchneme sa ľavou ND,
4. zatvoríme ľavú ND,
5. vydýchneme pravou ND,
6. body 2.-4. opakujeme 9 krát
(dýchame bránicovým dychom),
7. uvoľníme ľavú ND,
8. dáme niekoľko dychov oboma ND,
9. opakujeme 1.-7. s opačnými ND.
10. ukončíme niekoľkými dychmi oboma ND.

Cvičenie opakujme niekoľko dní, počty opakovaní podľa našich možností a doporučení vo fáze I.

Fázy I a II sú určené pre úplných začiatočníkov. Pokiaľ cvičíte pránájámu pravidelne, prejdite na III., alebo V. fázu. Pokiaľ robíte pokročilejšie pránájámy a máte dobré základy možno nájdete inšpiráciu v VI. fáze.

7. pôsobenie zvuku (náda jóga) >

< 5. striedavé dýchanie I. fáza