7. pôsobenie zvuku (náda jóga)

Rôzne farby vyvolávajú v nás rôzne pocity. Pocity sú často asociované zo spomienkami, či už nepríjemnými, alebo príjemnými. Neutrálnym spomienkam väčšinou náš mozog nevenuje veľkú pozornosť. Vo všeobecnosti rozoznávame napríklad „teplé a studené“ farby.

Podobne ľudia ktorí sa venujú hudbe, alebo majú hudobný sluch sú vnímavejší na energiu hudby, zvukov, jednotlivých tónov a dokážu naciťovať obsah zvuku pôsobiaci na našich jemnejších úrovniach.

Náda jóga sa zaoberá pôsobením zvukov na naše energetické centrá, čakry. Jogíni zistili že určité zvuky rezonujú v niektorých častiach nášho tela viac a v iných menej. Tak pomocou vhodných zvukov možno harmonizovať naše energetické centrá. Analogicky je zrejmé čo robia s nami nevhodné zvuky.

Budeme vyludzovať určité hlásky a vnímať ich pôsobenie na rôzne časti nášho tela. Vždy keď nám dôjde dych sa prirodzene nadýchneme a pokračujeme ďalej. Skúsme na každom zvuku zotrvať aspoň 3 minúty. Je to veľmi príjemné relaxačné cvičenie.

Začneme zvukmi pôsobiaci na spodnú časť tela a postupne odspodu prejdeme hore po hlavu.

1. M, resp. mmmmmmmmmmmm… je to zvuk pripomínajúci čmeliaka, alebo z jógy známe Óm. Pôsobí približne v oblasti spodnej časti nášho trupu, perinea, koreňovej čakry.

2. Ú, úúúúúúúúúúúú… pôsobí na druhú čakru, približne oblasť našich pohlavných orgánov.

3. Ó, óóóóóóóóóóóó… pôsobí približne na oblasť nášho solar plexu, bránice, tretej čakry.

4. Á, áááááááááááá… pôsobí na oblasť našej hrude, čakru v oblasti srdca.

5. É, éééééééééééé… pôsobí na oblasť krku, krčnú čakru,.

6. Ǐ, íííííííííííí… pôsobí na oblasť čela, našu čakru tretieho oka.

7. M, opäť mmmmmmmmmmmm… tentoraz energia postupne vystúpala až tesne nad temeno, tesne nad našu hlavu, nad našu tisíclupeňovú čakru.

Nie je o nutné, ale kto chce môže zapojiť aj rôzne výšky tónu v zmysle durovej stupnice C, D, E, F, G, A, H. Môžete nájsť aj nahrávky týchto čistých tónov a nechať ich na seba pôsobiť.

8. striedavé dýchanie III. fáza >

< 6. striedavé dýchanie II. fáza