8. striedavé dýchanie III. fáza

Je to základná, veľmi jednoduchá, ale nesmierne účinná technika, nádíšódhana. Ako vraví prvý citovaný verš v tomto materiáli, zo Šiva Sanhita, ak sa cvičí po tri mesiace iste sa prečistia nádí.

Dýchame zhlboka, pomalšie a uvoľnene.

1. Vydýchneme hlboko oboma ND,
2. zatvoríme pravú ND,
3. nadýchneme sa ľavou ND,
4. zatvoríme ľavú ND,
5. otvoríme pravú ND,
6. vydýchneme pravou ND,
7. nadýchneme sa pravou ND,
8. zatvoríme pravú ND,
9. otvoríme ľavú ND,
10. vydýchneme ľavou ND,
11. cyklus opakujeme 9x,
12. niekoľko voľných dychov oboma ND,
13. zopakujeme 1-12. opačnou ND.

Ak s touto pránájámou iba začíname, budeme pravdepodobne celkom zamestnaní rytmom práce s uzatváraním a otváraním nosných dierok. Neskôr sa nám tento rytmus „zautomatizuje“. Na začiatku nemá zmysel stanovovať si nejaké časové schémy dýchania ani dobu. Pozorujte svoje vnútorné vnemy, pocity, keď cítite, že chcete prestať prestaňte, oddýchnite si a skúste po skončení techniky ešte chvťľu ďalej pozorovať vaše vnútorné vnemy. Ak máte pocit, že možete cvičenie opakovať urobte to, ak máte pocit, že to odložite na neskôr, odložte cvičenie. Dôležitejšie je sledovať svoje vnútorné vnemy, hlavne tie nepohodlné, či nepríjemné a reagovať na ne, „počúvať sám seba“, než sa striktne pridržiavať nejakého všeobecného návodu.

Môže trvať aj niekoľko týčdňov kým budete mať pocit, že technika už ide sama od seba a začnete s ňou vedome pracovať. Na začiatok iba vyrovnajte dĺžku nádychu a výdychu, často sa vyjadruje pomerom 1:1.

Neskôr skúste predĺžiť výdych na dvojnásobok nádychu, pomer 1:2. Čiže ak nadychujeme 4 sekundy, vydychujme 8 sekúnd.

Vyskúšajme aj schému 2:1, nádych robme na dvojnásobok doby výdychu. Pozorujme rozdiel.

Opakovania môžeme neskôr zvyšovať o 3, alebo o 4.

Zakaždým modifikovanú techniku prevádzajte niekoľko dní, kým sa zautomatizuje, nemusíte jej venovať pozorosť a môžete sa teda zamerať na pozorovanie jej účinkov.

9. pozorovanie srdcovej činnosti pri krátkych zádržiach dychu >

< 7. pôsobenie zvuku (náda jóga)