9. pozorovanie srdcovej činnosti pri krátkych zádržiach dychu

Zo starých textov na začiatku tohto materiálu vyplýva, že v najvyššom štádiu pránájamy sú dôležité zádrže dychu. Zádrž dychu po nádychu, ale rovnako aj po výdychu.

Ak už budeme mať s nižšími stupňami pránájámy vlastné a pozitívne skúsenosti, môžeme prejsť k technikám v ktorých budeme zadržiavať dych na vopred stanovenú dobu.

V tomto pozorovaní sa zameriame iba na zmenu srdcovej činnosti, ktorú vyvoláva krátka zádrž dychu. Za normálnych okoloností je zádrž dychu neprirodzená a je vyvolaná najčastejšie náhlou zmenou nášho emočného stavu.

Skúsme si zádrž dychu po nádychu napr. na 3 sekundy. Potom vydýchnime a dajme si pár normálnych dychov. Skúsme zádrž dva, trikrát po sebe.

Ak sa cítime v poriadku, skúsme zádrž predĺžiť. Robme to veľmi opatrne. Neprekračujme 12 sekundový čas zádrže pokiaľ naozaj sme zádrže predtým netrénovali.

Neskôr môžeme pozorovanie tepu vymeniť za vnímanie našich myšlienok pri zádrži…

10. rytmické dýchanie (savitrí pránájáma) >

< 8. striedavé dýchanie III. fáza