kedy pránájámu necvičíme

Pokiaľ s jógou len začíname.
Odporúča sa najskôr získať základnú prax s ásanami a správnym dýchaním v nich. Pri cvičení jógy – telesných pozícií – ásan sa zväčša dýcha plným jógovým, alebo udždžáji dychom čo vytvorí dobrý resp. nutný základ pre vedomú prácu s dychom – techniky pránájámy.

Ak si nevieme uvoľniť nosné dierky.
Pri pránájáme je nevyhnutné mať obidve nosné dierky priechodné.

Ak máme vysoký krvný tlak.

Ak máme srdcové problémy nerobíme zádrže dychu.

Ak máme vysoký očný tlak nerobíme zádrže dychu.

O tom, že silu dychu netreba podceňovať, svedčia aj spomínané účinky v kapitole „staré texty o dýchaní“ a mnohé upozornenia v každej vážnejšej príučke. Za všetky spomeňme túto radu: „Upozorňujeme však dôrazne, že techniky pránájámy môžu byť neuváženým prepínamím jednotlivých cvičení, alebo ich špatnou aplikáciou veľmi nebezpečné a môžu prípadne privodiť aj vážne zdravotné problémy, niektoré aj neodstraniteľné. Preto by bez kontaktu s dobrým učiteľom pránájámy by pránájáma vôbec nemala byť prevádzaná.“ [8] Pri úvodných technikách pránájámy opísaných v tejto práci a rešpektujúcich zásady zdravého rozumu, táto výstraha nie je na mieste, týka sa to pokročilejších praxí.

techniky pránájámy >

< pozdrav Slncu na uvoľnenie dýchacích ciest