Pozdrav slncu

pozdrav Slncu na uvoľnenie dýchacích ciest

Pozdrav Slncu, Súrja namaskár, má viacero variácií. Jedná sa o zostavu asi 12 tich pozícií, ásán, ktoré sa cvičia za sebou v rytme dychu, pričom vždy pri nádychu, alebo výdychu sa mení pozícia. Jej praktizovaním dôjde k dobrému prekrveniu tela, natiahnutiu a uvoľneniu hlavných svalových skupín spojených s energetickými dráhami a rovnomerne zásobíme svoje telo energiou.

Počas celej zostavy dýchame nosom, plynule a hlboko. Do pozícii ideme zľahka, s citom, rešpektujeme svoje možnosti a do pozícií sa nesílime. Tým by sme spôsobili zbytočné napätie, stres telu a namiesto uvoľnenia a príjemného natiahnutia by sme dosiahli opak.

Prvé kolo, prípadne, dve – tri môžeme ako v popise cvičiť v každej pozícii na tri nádychy a výdychy. Ďalšie zostavy už cvičíme na jeden nádych a výdych. V zásade (sú výnimky) v jóge platí pravidlo, vždy keď sa dvíhame, dvíhame ruky, telo nadychujeme sa a keď klesáme, telom, spúšťame ruky nohy, vydychujeme.

Šípky naznačujú ako prechádzame do ďalšej pozície, či s nádychom, alebo s výdychom. Žlatá šípka naznačuje nádych, strieborná výdych.

V prvej pozícii dole pozerajúceho psa sa v pozícii najskôr nadýchneme a s výdychom klesneme k zemi do pozície 6,, preto sú tam naznačené obidve šípky.

Ako je v popise zostavy, v ľubovoľnej pozícii môžete zostať aj na viac nádychov a výdychov podľa potreby, pri prechode do ďalšej pozície je však lepšie rešpektovať fázu dýchania.

kedy pránájámu necvičíme >

< techniky na uvoľnenie nosa